Fasádna koreňová čistička

Efektívne využitie odpadovej vody.

Hlavné prínosy fasádnej koreňovej čističky

Návrat ku koreňom

Voda dokáže výrazne zamedziť oteplovaniu planéty, ale s pribúdajúcou výstavbou sa v krajine znižuje možnosť vsakovania zrážkovej vody, čím prispievame k jej premene na púšť. Nami spotrebovaná voda je bez ďalšieho úžitku odvádzaná do morí a oceánov, pričom zdroje podzemnej vody sa pomaly zmenšujú.

Naša fasádna koreňová čistička dokáže spracovať odpadovú vodu produkovanú v objekte a za pomoci koreňového systému ju späť premeniť na vodu užitkovú. Tu možno využiť k ochladeniu budovy, zálievke zelených fasád či dopusteniu záhradného jazierka. Behom zimného obdobia možno čističku obtekať by-passom a vodu odvádzať do kanalizácie.

Už máte našu zelenú fasádu?

Ako to funguje?

Surová odpadová voda je privádzaná do komorového septika, ktorý je vybavený systémom sedimentačných komôr a norných stien. Tie zaistia separáciu nerozpustených látok z vody. Následne voda nateká do akumulačnej zbernej nádržky predčistenej vody, odkiaľ je periodicky čerpaná na vertikálny filter – fasádnu čističku odpadových vôd.

Vodu čistia mikroorganizmy žijúce na povrchu koreňov rastlín a filtračnom materiály filtru tak, že spotrebovávajú organické látky obsiahnuté vo vode, ktoré potrebujú ku svojej existencii. Táto vyčistená voda sa akumuluje v ďalšej zberej nádržke, odkiaľ ju už možno čerpať.

Siahnuť technické detaily

Poznáte aj naše ďalšie projekty?

Vedeli ste, že...

fasádna koreňová čistička je sústavou nad sebou umiestnených

nerezových kaziet vyplnených substrátom čiastočne nasýtených vodou?

VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY ZADARMO

Máte záujem o zelenú strechu, zelenú fasádu, alebo fasádnu koreňovú čističku? Neváhajte nám napísať, s radosťou vám pripravíme bezplatnú kalkuláciu.

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001 ZINCO Sedum Top BB_Com_Florcom