Fasádne koreňové čistiarne

Voda je tým najvýznamnejším médiom, ktoré dokáže zabrániť otepľovaniu planéty. S pribúdajúcou výstavbou znižujeme možnosť vsakovania zrážkovej vody v krajine a prispievame tak k jej pomalej premene na púšť. Vodu, ktorú spotrebujeme, odvádzame bez ďalšieho úžitku do morí a oceánov, zdroje podzemnej vody sa pomaly stenšujú.

Využite odpadnú vodu k ochladeniu vašej budovy, zálievke zelených fasád, alebo k dopúšťaniu záhradného jazierka.

Fasádna koreňová čistiareň je zaujímavým a funkčným prvkom, ktorý maximálne napomôže zúžitkovaniu vody, ktorú je čím ďalej viac nevyhnutné zadržať v prírode.

Vytvorte unikátny prírodný biotop v rámci vašej záhrady.

Surová odpadná voda je privedená do komorového septiku, ktorý je vybavený systémom sedimentačných komôr a ponorných stien, ktoré zaistia separáciu nerozpustených látok z vody. Voda následne natečie do akumulačnej jímky

predčistenej vody, odkiaľ je periodicky čerpaná na vertikálny filter – fasádnu čistiareň odpadových vôd. Mikroorganizmy žijúce na povrchu koreňov rastlín a filtračných materiáloch filtru spotrebovávajú organické látky obsiahnuté vo vode pre svoju existenciu a na bázy týchto rýdzo prírodných procesov a tak vodu čistia.

Vyčistená voda je nasledovne akumulovaná v ďalšej jímke, odkiaľ môže byť čerpaná napríklad k závlahe zelených fasád, alebo dopúšťaniu záhradného jazierka.

Behom zimného obdobia je možné fasádnu čistiareň obtiekať by-passem a vodu tak odvádzať do kanalizácie.

Dokumenty na stiahnutie

VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY ZADARMO

Máte záujem o zelenú strechu, zelenú fasádu, alebo fasádnu koreňovú čističku? Neváhajte nám napísať, s radosťou vám pripravíme bezplatnú kalkuláciu.

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001 ZINCO Sedum Top BB_Com_Florcom